Gwybodaeth am gleifion

Isod mae fersiynau PDF sy'n addas i’w hargraffu o'r Taflenni Gwybodaeth i Gleifion sydd ar gael gennym. Cliciwch ar unrhyw deilsen a gallwch argraffu cynnwys y daflen gysylltiedig.

Gellir archebu tri o'r taflenni hyn (sydd wedi'u rhestru isod) mewn copi caled (gellir gwneud hyn trwy eich Pwyllgor Trallwyso Ysbytai lleol).

  • Derbyn Trallwysiad Gwaed
  • Gwybodaeth i gleifion sydd wedi cael trallwysiad gwaed yn annisgwyl
  • Gwybodaeth i gleifion y mae angen gwaed arbelydredig arnynt